Fertigro®

Fertigro® er et restprodukt fra produktionen af Heparin, som opkoncentreres fra materiale, der stammer fra slagterierne.

Fertigro® er konserveret, enzymatisk nedbrudt biologisk materiale, og er af Fødevarestyrelsen defineret som kategori 3-materiale. Fertigro® er pumpbart og indeholder en række vigtige næringsstoffer samt et fornuftigt metanpotentiale. Produktet anvendes i stigende grad på danske biogasanlæg, hvorved gaspotentialet udnyttes og næringsstofferne recirkuleres tilbage til landbruget, hvor de kommer fra.

Forud for Bioforgasningen skal Fertigro® hygiejniseres.

I perioder med større produktion end afsætning, bliver Fertigro® lagret i gylletanke, der er egnet til formålet.


Få mere at vide

Er der spørgsmål til Fertigro® - eller ønsker du at anvende Fertigro® på et biogasanlæg, kan du kontakte følgende:

Casper Gottlieb Jakobsen
Casper Gottlieb Jakobsen

Projektleder

T: 21 17 61 13


NB: Jylland – Fertigro