Til forsiden
1x1.gif
UDSPREDNINGSAREALER SØGES

Vi søger løbende nye aftagere. Kan du modtage Fertigro®?
 

Læs om mulighederne...

LAGRE SØGES

Har du et lager, vi kan bruge? 
 
Læs om mulighederne...

Fertigro® – et godt og velafprøvet organisk gødningsprodukt til landbruget.

Fertigro® er en organisk gødning, som stammer fra produktionen af Heparin. Det er specielt indhold af kvælstof, svovl og fosfor i Fertigro®, som gør den aldeles velegnet som gødningskilde i landbruget. Vores mange modtagere har i en årrække værdsat dette højt og har derved kunnet reducere indkøbet af handelsgødning væsentligt. 

KONTAKT
Projektleder
Thomas Fredslund Byriel
T: 21 17 61 13
E: tfb@hededanmark.dk
 
Miljøfaglig konsulent
Erik Ervolder Olesen
T: 21 79 89 29
E: eeo@hededanmarl.dk
landmand_front_fertigro.jpg
LANDMÆND
Vi kan årligt levere Fertigro® til udspredning på mange tusinde hektarer. Klik her, hvis du vil have flere informationer.

BIOGASANLÆG
Fertigro® er et organisk produkt og kan således benyttes til energiproduktion i biogasanlæg. Klik her, hvis du ønsker flere informationer om Fertigro® til biogas.
MYNDIGHEDER
Fertigro® håndteres i dag efter regler i godkendelser, som læner sig op ad reglerne i ”Slambekendtgørelsen”. Der arbejdes på at få godkendelse til udbringning i hele landet.