Øg biogasproduktionen med Fertigro®

Fertigro® indeholder ca. 20 % tørstof, hvoraf en stor del er organisk materiale. Det er således muligt at tilføre Fertigro® til biogasanlæg, der ønsker at hæve deres andel af organiske restprodukter for at øge biogasproduktionen. Til sammenligning har alm. gylle typisk et tørstofindhold på 3-6 %. Trods den forholdsvis høje tørstofprocent er Fertigro® pumpbart.

Analyser viser, at COD-indholdet i Fertigro® ligger på ca. 180.000 mg/kg.

Fertigro® analyseres løbende og overholder altid grænseværdierne med hensyn til tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Erfaringer

En række biogasanlæg modtager allerede i dag Fertigro®. De har således kunnet se en værdi i det konstante flow af et ensartet produkt, der er så vigtigt i biogasproduktionen.

En række biogasanlæg modtog i starten af dette årtusinde Mucosa, men havde problemer med at styre biogasproduktionen. Dette skyldes formentligt et for stort indtag af produktet, som herved har givet en ustabil gasproduktion.

Fertigro® indeholder ca. 5 % salt og ca. 0,6 % svovl pr. ton. Dette skal der tages højde for, således at man ikke kommer i en situation, hvor gasproduktionen bliver hæmmet af et for stort indtag af produktet.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Del denne