Demonstrationsforsøg med gode resultater

Efter at have udført ”praktiske storskalaforsøg” siden 1994 blev det primo 2011 besluttet, at der skulle udføres et egentligt demonstrationsforsøg med Fertigro® i vårbyg. 

Etableringen

Demonstrationsforsøget blev etableret den 6. april 2011 ved Skave – tæt på Holstebro. Forsøget bliver foretaget på en let jord med mulighed for vanding.

I alt blev 9 led etableret i 4 gentagelser. De 9 led var:

Handelsgødning: 0, 50, 100, 150, 200 kg N/ha
Fertigro®: 10, 15, 20 og 30 tons/ha*

*Svarer ca. til 110, 165, 220 og 330 kg total-N/ha. Efter gældende regler (40 % udnyttelse) giver det 44, 66, 88 og 132 kg plantetilgængeligt N/ha.

Alle leddene har modtaget P og K i handelsgødning, mens leddene gødet med Fertigro® ikke har modtaget andre kvælstofgødninger. 

Del denne