Demonstrationsforsøg – status 11. juni 2011 – strækning

Den kraftige forskel udlignes i løbet af vækstsæsonen

Den 11. juni blev der atter taget billeder i forsøget. Efter en periode med gode vækstbetingelser, dvs. god varme og tilstrækkelig mængde nedbør, har vårbyggen haft ideelle vækstbetingelser – også i de led, hvor der kun er gødet med handelsgødning. De markante farveforskelle, der tidligere har været i forsøget, er nu langt mindre udtalte. De observerede forskelle kan nu alene henføres til de forventelige forskelle grundet meget forskellig tildeling af kvælstof.

Der begynder (naturligt) at være en farveforskel mellem parcellerne gødet med hhv. 10 og 30 tons/ha Fertigro®.

Den gode start for parcellerne tildelt Fertigro® kan stadig ses – om end mindre udtalt. På de to følgende billeder er parcellen tildelt 50 kg N/ha sammenlignet med parcellen tildelt 10 tons Fertigro®/ha.

Parcel tildelt 50 kg N/ha.

Parcel tildelt 50 kg N/ha.

 Parcel tildelt 10 tons Fertigro®/ha.

Parcel tildelt 10 tons Fertigro®/ha.

Det ser stadig ud til, at parcellerne gødet med Fertigro® er lidt mere grønne end parcellerne gødet med handelsgødning.  

Del denne