Demonstrationsforsøg – status 19. august 2011 – Høje næringsstofmængder har medført lejesæd - høst

Så er der høstet

Trods ustadigt vejr lykkedes det at få parcellerne høstet den 19. august. Det nedenstående billede viser forsøget, lige inden parcellerne bliver høstet. Måske kan det anes, at nogle af parcellerne er gået i leje – hvilke kan du se i de følgende. 

Det er kendetegnet for høståret 2011, at der har været store udbytter i vårbyg, hvilket også var tilfældet i forsøget. De velgødede parceller har givet over 70 hkg/ha, hvilket er fantastisk på en let jord.

Formålet med demonstrationen var at screene, hvorvidt afgrøden tog skade af høje doseringer af Fertigro®.

Konklusionen her er klar – det gør den ikke!!! Leddene med tildeling af 15, 20 og 30 tons Fertigro®/ha har givet flotte og høje udbytter. Interessant har det ligeledes været at konstatere, at ved tildeling med 30 tons Fertigro®/ha er afgrøden gået helt i leje – en tendens, der allerede kan ses startet ved 20 tons/ha. Der er således en god virkning af kvælstoffet i Fertigro®.

Nedenstående billeder viser, hvorledes de enkelte parceller så ud lige inden høst:

Led 1: 0 kg N/ha i handelsgødning.

Led 1: 0 kg N/ha i handelsgødning.

Led 2: 50 kg N/ha i handelsgødning.

Led 2: 50 kg N/ha i handelsgødning.

Led 3: 100 kg N/ha i handelsgødning.

Led 3: 100 kg N/ha i handelsgødning.

Led 4: 150 kg N/ha i handelsgødning.

Led 4: 150 kg N/ha i handelsgødning.

Led 5: 200 kg N/ha i handelsgødning.

Led 5: 200 kg N/ha i handelsgødning.

Led 6: 10 tons Fertigro®/ha.

Led 6: 10 tons Fertigro®/ha.

Led 7: 15 tons Fertigro®/ha.

Led 7: 15 tons Fertigro®/ha.

Led 8: 20 tons Fertigro®/ha.

Led 8: 20 tons Fertigro®/ha.

Led 9: 30 tons Fertigro®/ha.

Led 9: 30 tons Fertigro®/ha.

Så konklusionen af årets demonstrationsforsøg har været:

  • Der er intet, der tyder på, at Fertigro® hæmmer fremspiringen af vårbyg. Selv ikke ved en dosering, der er 3 gange så høj som gældende praksis.
  • Der har været en sikker effekt af Fertigro® – selv i et meget tørt forår som dette.
  • Der har været en god kvælstofvirkning af Fertigro®.

Del denne