Demonstrationsforsøg – status 21. juli 2011 – modning

Høje næringsstofmængder har medført lejesæd

De gode vækstbetingelser med tilstrækkelige nedbørsmængder og lunt vej har i midten af juli medført, at planterne ikke er blevet hindret i at optage næringsstoffer fra jorden – hvis der vel og mærke har været noget. Der har således været fuldt tryk på indlejringen i kernerne, og deres tyngde udfordrer planternes stråstyrke. Trods en vækstregulering er nogle af parcellerne gået i leje. 

Parcellerne med Fertigro® har ikke fået kvælstofgødning i form af handelsgødning, så det er imponerende, hvor godt de stadig fremstår. 10 tons/ha er lidt mere tynd og hæmmet end optimalt gødet vårbyg, mens 15 tons/ha endnu ikke ser ud til at være løbet tør for næringsstoffer. Det ser således stadig ud til, at 15 tons Fertiogro®/ha kan fuldgøde en vårbygmark – men man kan som bekendt ikke høste med øjet. Nedenfor kan 10 tons Fertigro®/ha sammenlignes med 15 tons/ha og 100 kg N/ha.  

10 tons Fertigro®/ha.

10 tons Fertigro®/ha.

Vårbyggen er lysere, hvilket nu skyldes mangel på kvælstof.

15 tons Fertigro®/ha.

15 tons Fertigro®/ha.

Vårbyggen er stadig grøn og er således stadig i gang med at indlejre i kernerne.

100 kg N/ha.

100 kg N/ha.

Ikke stor visuel forskel på denne parcel og 15 tons Fertigro®/ha.
 
Lejesæd er naturligvis ikke ønskelig under praktiske forhold, men i et demonstrationsforsøg giver det en indikation på, hvor meget ”krudt” der er i varen, og hvor meget man derved kan tildele uden problemer. Og indtil videre må vi konstatere, at Fertigro® lever op til forventningerne.

Del denne