Demonstrationsforsøg – status 24. maj 2011 – buskning

Ingen hæmning ved 30 tons Fertigro®/ha

Med den nuværende praksis tildeles der 10 tons Fertigro®/ha. Et mål med demonstrationsforsøget har ligeledes været at vurdere, hvorvidt afgrøden tager skade af en højere dosering. Derfor er den højeste tildeling i demonstrationsforsøget 30 tons Fertigro®/ha.

Nedenstående billede er taget den 24. maj og viser en sammenligning af en tildeling på hhv. 10 og 30 tons Fertigro®/ha. Som det ses af billederne, er der ikke (synlige) tegn på, at en højere dosering vil påvirke afgrøden negativt. Dette bekræftes også fra praksis, hvor der aldrig har været vækstproblemer i f.eks. overlap mv.

10 tons Fertigro®/ha – alm. praksis i dag.

10 tons Fertigro®/ha – alm. praksis i dag.

Afgrøden fremstår flot og kraftfuld.

30 tons Fertigro®/ha – 3-dobbelt dosering i forhold til praksis i dag.

30 tons Fertigro®/ha – 3-dobbelt dosering i forhold til praksis i dag.

Afgrøden fremstår flot, mørkegrøn og kraftfuld uden (synlige) tegn på skade af høj dosering. 

Del denne