Demonstrationsforsøg – status 28. juni 2011 – skridning

Vårbyggen er fremskreden

I slutningen af juni var vårbyggen gennemskreden, og demonstrationsforsøget var – som det ses af følgende billede – et flot skue med de bølgende aks. På dette tidspunkt kan man tydeligt se, at kvælstoffet begynder at være spist op i de lavestgødede parceller. Det er svært at se forskel på 15, 20 og 30 tons Fertigro®/ha, der alle fremstår flotte, kraftige og velgødede. 10 tons Fertigro®/ha ser ud til at have en effekt mellem 50 og 100 kg N/ha. Måske den forholdsvis høje virkning stadig skyldes den bedre vækststart. 

50 kg N/ha.

50 kg N/ha.

Parcellen er ved at løbe tør for kvælstof.

10 tons Fertigro®/ha.

10 tons Fertigro®/ha.

Parcellen ser stadig god ud, men begynder at ”tabe luften”.

100 kg N/ha.

100 kg N/ha.

En god og flot vårbygmark.

Del denne