Håndteringen af Fertigro

Fertigro® håndteres stort set som gylle. Det lagres, håndteres og udbringes på samme måde.

Lagringen sker i gyllebeholdere. Forud for ifyldningen rengøres beholderen grundigt, og tilkørsel af Fertigro® sker med tankbil. Gyllebeholderen fyldes i løbet af få uger (afhængig af størrelsen), hvorefter der hurtigt dannes et flydelag, som lever op til lovkravet på området. Fertigro® må i forbindelse med lagringen ikke blandes med andre produkter.

Forud for udbringningen sker der en omrøring, der sikrer et homogent og ensartet indhold af næringsstofferne i beholderen. Hvis udspredningsarealet ligger langt fra beholderen, benyttes en buffertank i forbindelse med udbringningen.

Al Fertigro® nedfældes med almindeligt gylleudstyr. Det gælder både på sort jord og på etablerede græsmarker. Herved sikres det, at der sker en reducering af fordampning af kvælstof samtidig med, at evt. lugtgener minimeres.

Når beholderen er tømt, skal der ske en rengøring af tanken, inden denne kan fyldes op igen.

Del denne