Kan du anvende Fertigro® på dine marker?

Vi søger løbende nye modtagere af Fertigro®. 

For at komme i betragtning må dine arealer som udgangspunkt ikke have modtaget biogødning (spildevandsslam) og andre restprodukter inden for de seneste tre år. 

Ejendomme med højt husdyrtryk har normalt heller ikke fordel af at modtage Fertigro®.

Del denne