Proces for myndighederne

Fertigro® er et organisk restprodukt fra produktionen af Heparin. Fertigro® har været anvendt i mange år under navnet Mucosa og skal behandles på samme måde i forhold til myndighederne.

Fertigro® udbringes på baggrund af en række lokale godkendelser, hvori kravene ligger meget tæt op ad de gældende krav i Slambekendtgørelsen. Det betyder blandt andet, at der er krav til, at der senest 8 dage før udbringning skal rettes henvendelse til kommunen vedr. udspredningen.

Ved denne henvendelse skal der medfølge et kort over de ønskede udspredningsarealer, en deklaration samt den indgåede aftale mellem landmand og leverandøren.

Hvis ikke der inden for disse 8 dage er modtaget nogle indsigelser mod udbringningen, kan Fertigro® udbringes på arealet.

Del denne