Deklarationer

Fertigro® bliver løbende analyseret efter udstukne retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der analyseres således med faste intervaller for:

 • Ts - Tørstof
 • N - Kvælstof
 • P - Fosfor
 • K - Kalium
 • S - Svovl 

Tungmetaller

 • Cd - Cadmium
 • Hg - Kviksølv
 • Cr - Chrom
 • Zn - Zink
 • Cu - Kobber
 • Pb - Bly
 • Ni - Nikkel

Miljøfremmede stoffer

 • LAS - Lineære alkylbenzensulfonater
 • ∑PAH - Polycykliske, aromatiske hydrocarboner
 • NPE - Nonylphenoler
 • DEHP - Diphthalat

Del denne